La Plantació Montserrat

Joan Begué i Puig a l’Agulla del Megui

*** 20 octubre, 2018

La secció de la Plantació presenta una concentració important de roques i agulles, en alguns casos quasi amuntegades. L’Agulla del Megui, empetitida per les roques veïnes passa bastant desapercebuda malgrat ser una agulla perfectament definida. A més la seva orientació i el fet d’estar envoltada de roques més altes fan que passi la major part del temps a l’obaga.

La Joan Begué i Puig permet enfilar-nos al cimall d’aquesta cota pel camí més llarg. Ben trobada, transcorre a l’ombra i quasi sempre sobre bona roca. Tot i ser una via menor bé val una visita per conèixer aquesta raconada poc petjada, mirador privilegiat sobre la secció de Bonavista.

  • Via: Joan Begué i Puig
  • Dificultat: V+/Ae (MD)
  • Dificultat obligada: V/A1
  • Llargària: 80 metres
  • Exposició: Mitjà/baix
  • Compromís: Mitjà/baix
  • Equipament: Via pràcticament equipada amb espits i un clau
  • Material: 8 cintes, Camalot #3 i estrep
  • Orientació: Nord-oest
  • Valoració: ***

Aproximació:

Des de l’estació superior de Sant Joan prenem el camí de Sant Jeroni. Un cop passada la Gorra Frígia i abans d’arribar al mirador, prenem un corriol a mà esquerra que baixa per una canal pendent que ens mena directament a l’agulla del Sentinella. A partir d’aquest punt hem de continuar amb intuïció fins a la base de l’agulla. Veurem algun espit des del peu de via.

La via:

Pràcticament equipada es fa bé amb el que hi ha posat. Només haurem de menester un friend més aviat gran per protegir els darrers metres de la via que tot i ser fàcils presenten roca trencadissa.

La via és a l’ombra la major part del dia, essent un bon destí quan les temperatures es disparen.

Descens:

Ràpel de 20 metres pel vessant est.

[elfsight_instagram_feed id="1"]